Triển khai kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2013, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, sắp tới bệnh viện Bạch Mai tổ chức

Với mục tiêu bổ sung, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho các học viên đã hoàn thành khóa học Chuyển giao kỹ thuật răng hàm mặt do bệnh

Các tin đã đưa ngày